عضویت در شبکه رفتار سازمانی ایران
بهره مندی از خدمات در حوزه رفتار سازمانی
خدمات به اعضای عضو شبکه
ارئه گواهینامه عضویت در شبکه مدیریت رفتار سازمانی ایران

برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی

حامیان

تماس با ما
logo-samandehi